Sporządzanie świadectw energetycznych

Jako inżynier budowlany posiadam uprawnienia do tego, by zajmować się sporządzaniem świadectw energetycznych. Wykorzystywane przeze mnie oprogramowanie, oraz posiadana wiedza pozwolą w krótkim czasie na opracowanie szczegółowej dokumentacji. Dzięki tego rodzaju analizie będą mieli Państwo dokładny wgląd w to, jakie jest zapotrzebowanie na energię danego budynku, a także ile traci on przez niewłaściwą izolację. Kalkulacja zawiera informację na temat tego, jak wysoki jest koszt rocznej eksploatacji obiektu. Uwzględnione zostanie zużycie energii potrzebnej do ogrzania nieruchomości, ale też tej zużytej do wentylacji, a także przygotowania ciepłej wody. Dzięki otrzymanym ode mnie informacjom będą Państwo wiedzieli, które elementy budynku przyczyniają się do tracenia największej ilości energii, co pozwoli Wam podjąć odpowiednie działania naprawcze.

 

Kiedy należy sporządzić świadectwo energetyczne?

Dokument stanowiący świadectwo energetyczne przynosi wiele praktycznych informacji. Jego sporządzenie jest określone przez podstawę prawną, która nakłada obowiązek przygotowania tego pisma na wybrane osoby. Do podania świadectwa energetycznego zobowiązany jest podmiot, który zbywa lub najmuje wybraną nieruchomość. Dzięki temu nabywca lub wynajmujący jest w stanie zapoznać się z właściwościami danego budynku i podjąć decyzję o sfinalizowaniu transakcji. Obowiązek ten jest zdjęty z osób, które budują dom na własny użytek, a także określonych przez przepisy obiektach. Należą do nich m.in. budynki będące pod opieką konserwatora zabytków, wykorzystywane jako miejsce działalności religijnej, a także te wolnostojące o powierzchni mniejszej niż 50 m2