Powiernictwo inwestycyjne

W ramach działalności mojej firmy realizujemy inwestycje budowlane na zasadach „powiernictwa inwestycyjnego”. Dzięki tej formule możecie Państwo powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie prac na terenie Waszego placu budowy osobie, która brała udział w tworzeniu wielu projektów budowlanych. Pełnieniem roli inwestora zastępczego zajmuje się już od wielu lat, dzięki czemu doskonale wiem, z czym związane są obowiązki takiej osoby. Mogą mieć Państwo pewność, że prowadzona przeze mnie kontrola, a także sporządzana dokumentacja i raporty pozwolą Wam mieć pełny wgląd w sytuację na placu budowy. Co więcej, zagwarantuję Państwu, że wszystkie prace prowadzone na terenie inwestycji będą wykonywane zgodnie ze sztuką i w sposób bezpieczny, co przełoży się na szybki postęp i ukończenie realizacji w wyznaczonym czasie!

 

Czym zajmuje się inwestor zastępczy?

Rola inwestora zastępczego jest związana z przejęciem dużej odpowiedzialności za prowadzenie prac na terenie inwestycji. Zakres obowiązków jest określany przez umowę zawieraną przez obydwa podmioty. W ramach powiernictwa inwestycyjnego mogę zająć się wprowadzeniem wykonawców i rejestracją podwykonawców. Uzgadniam i na bieżąco monitoruję harmonogram założonych prac. Prowadzę pełnobranżową kontrolę techniczną, a także sprawdzam jakość wykonywanych robót. Dzięki temu gwarantuję, że prace są wykonywane w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, a także, że materiały wykorzystywane do realizacji zadań odpowiadają wymaganiom stawianym przez przepisy. W tym celu przeprowadzam odbiory wewnętrzne zgodnie z założeniami, a także sprawdzam wyniki badań i prób. Opracowuję regularne raporty z postępu robót w wymiarze finansowym. Dzięki temu będą mieli Państwo pełną kontrolę nad wszystkimi procesami odbywającymi się na placu budowy oraz nad jej bieżącym budżetem.