Przygotowanie inwestycji

Jako specjalista budowlany oferuję Państwu wykonanie wszystkich czynności mających na celu właściwe przygotowanie inwestycji. Zgodnie ze starą budowlaną zasadą: „dobrze przygotowana budowa = szybka, skuteczna budowa” będziecie mieć pewność, że dzięki przeprowadzonej przeze mnie analizie zostanie stworzony szczegółowy biznesplan dla Waszej budowy oraz przemyślany harmonogram, uwzględniający Wasze potrzeby, wymagania i interesy. Na podstawie wnikliwej analizy, zlokalizujemy wszelkie możliwe zagrożenia dla projektu i opracujemy sposób na ich wyeliminowanie. Jeśli chcą mieć Państwo dokładną wiedzę na temat tego, co należy ustalić przed rozpoczęciem inwestycji, a także zapewnić sobie w ten sposób znaczne przyspieszenie jej realizacji, to chętnie zajmę się jej przygotowaniem. Dzięki mojemu doświadczeniu zawodowemu wiem, jakie kwestie będą najistotniejsze dla Waszej inwestycji i pomogę Wam odpowiednio się na nie przygotować.

 

Co obejmuje przygotowanie inwestycji?

Przygotowanie inwestycji to proces złożony, który obejmuje przeanalizowanie wielu ważnych kwestii, mających związek z przebiegiem prac budowlanych w przyszłości. Jedną z nich jest opracowywanie biznesplanu zadania inwestycyjnego, jakim jest Wasza budowa. Firma OIB zajmuje się w tym obszarze przygotowaniem przetargów na projektowanie i wykonawstwo, a także przygotuje wszelkie dokumenty potrzebne do zawarcia umowy. W kolejnym etapie koordynuje proces przygotowania dokumentacji projektowej Waszego budynku. Przeprowadza szczegółową estymację kosztów związanych z prowadzeniem całej inwestycji, a także ich optymalizację. W tym celu przeprowadzany fachową  analizę ofert wykonawczych i wskaże, który wykonawca przedstawia najkorzystniejsze warunki. Dzięki temu ukończenie realizacji odbędzie się zgodnie z wyznaczonym terminem, a także w ramach przeznaczonego nań budżetu!